Help het onderzoek naar aangeboren afwijkingen verder!

De meeste baby’s worden gezond geboren. Helaas geldt dat niet voor alle kinderen; 2 tot 3% heeft een aangeboren aandoening. Om meer onderzoek naar aangeboren aandoeningen mogelijk te maken, is de AGORA data- en biobank opgericht. Hierin wordt DNA en informatie van kinderen met een aangeboren aandoening opgeslagen. Met jouw bijdrage kan AGORA haar doel bereiken: onderzoeken of we in de toekomst bepaalde aandoeningen bij kinderen kunnen voorkómen, beter kunnen behandelen of de uitkomst beter kunnen voorspellen.

Het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis is een expertisecentrum voor verschillende aangeboren aandoeningen, zoals nierproblemen, darmproblemen en schisis. Ouders vragen zich vaak af of zij iets verkeerd hebben gedaan tijdens de zwangerschap. En natuurlijk willen ze graag weten wat de gevolgen zijn van de aandoening voor hun kind. Helaas is hier vaak niet veel informatie over.

Onderzoek naar aangeboren aandoeningen is lastig omdat de aandoeningen vaak zeldzaam zijn. Hierdoor duurt het lang om gegevens van voldoende patiënten te verzamelen. In de AGORA data- en biobank worden sinds 2004 gegevens en DNA van kinderen met een aangeboren aandoening opgeslagen. Inmiddels zijn gegevens van meer dan 5.000 kinderen met een aangeboren aandoening verzameld. Deze gegevens zijn al gebruikt voor ruim 40 wetenschappelijke onderzoeken.

Voor het beschikbaar houden en uitbreiden van AGORA is geld nodig en hierbij kunnen we je hulp goed gebruiken. Alle donaties zijn welkom. Help je mee?