Anesthesie in Ontwikkelingslanden Radboudumc

Binnen ‘Anesthesie in Ontwikkelingslanden Radboudumc’ zetten medewerkers van het Radboudumc zich in voor gratis anesthesiologische zorg in ontwikkelingslanden. U kunt hierbij denken aan anesthesiologen, anesthesiemedewerkers en/of physician assistants die in hun vrije tijd, één of twee weken per reis, hun kennis en kunde inzetten in ontwikkelingslanden. 

In de diverse ontwikkelingslanden wordt zeker wel acute of therapeutisch noodzakelijke zorg verleend. Maar wanneer een kind in deze landen een schisis heeft of restricties na brandwonden, is dat niet acuut. De behandeling van deze zaken wordt vaak niet vergoed en de arts wordt niet voor de ingreep betaald door het ziekenhuis. De behandeling is niet te betalen voor de ouders zelf die vaak in erbarmelijke omstandigheden leven. Vaak worden deze kinderen door schaamte binnen gehouden en gaat het kind niet naar school. Het kan zich daarom niet normaal ontwikkelen en het probleem is dat het kind overleeft, in plaats van leeft. Vaak kan met een operatie de situatie voor het kind aanzienlijk worden verbeterd, waardoor het weer wel kan mee draaien in het gewone sociale leven. 

Naast een te kort aan personeel, hebben de ziekenhuizen in ontwikkelingslanden vaak een groot gebrek aan de nodige materialen. En dat is waar wij met dit project uw hulp voor inroepen.

Om deze kinderen toch te kunnen helpen, stellen medewerkers van de afdeling Anesthesiologie van het Radboudumc jaarlijks hun vrije tijd beschikbaar en voeren per week op locatie zo’n 40 operaties uit. Daarnaast zetten zij zich ook in voor onderwijs en opleiding ter plaatse. Vervoer en huisvesting wordt door diverse andere stichtingen verzorgd. Daarom zijn wij alleen op zoek naar gelden om de materialen die onze artsen nodig hebben voor de anesthesiologische zorg bij de operaties in te kunnen kopen. Dat gaat dan over tubes (beademingsbuisjes), infuusnaalden, infuus plakkers, spuitjes en optrek naalden etc.

Helpt u ons mee bij de aanschaf van deze materialen?

View all
€7,945 20-03-2024 | 00:00 Donaties ter vervanging eindejaarsgeschenk van medewerkers Radboudumc aan dit project
€100 03-01-2024 | 16:05
€255 28-12-2023 | 19:57
€1,000 27-12-2023 | 12:49 Ik wil dat kinderen extra zorg krijgen in het ziekenhuis en de stress die het verblijf met zich meebrengt verminderd wordt.
€25 21-11-2023 | 15:08 To: Anesthesie kids ontwikkelingslanden
View all

Nieuwsbrief december 2020

15-12-2020 | 00:00 Stichting RADIO levert al vele jaren ondersteuning met medische materialen aan anesthesiologen en anesthesiemedewerkers van het Radboud die gratis medische hulp aan arme kinderen in ontwikkelingslanden geven. Denk maar aan herstellen van schisis of brandwondcontracturen. De behandelingen worden niet vergoed vanuit hun sociale ziektekostenverzekering en zijn niet te betalen voor de ouders die vaak zelf in erbarmelijke omstandigheden leven. Meerdere groepen medewerkers zijn er op uit getrokken naar China, Peru en Indonesië, om die kinderen perspectief te bieden, maar ook om plaatselijke medewerkers van onze werkwijze te laten leren. Hoe het team Jo en José in Peru in 2019 aan het werk waren is te zien in een documentaire van Roel Kyvolos die toen mee reisde: https://youtu.be/NUhSs1ynfMA Stichting RADIO voorzag hun van de nodige medische hulpmiddelen maar als je zelf plannen hebt om te gaan werken in ontwikkelingslanden dan kan stichting RADIO jou die steun ook verzorgen. En toen kwam Corona. Er stonden meerdere uitzendingen gepland in 2020 maar sinds maart zijn buitenlandse reizen onmogelijk. De coronacrisis is naast de problemen van de gezondheid ook een enorme klap voor de economie in vooral de al arme landen waar de mensen nu enkel bezig zijn te overleven. Het ziekenhuis waar wij gingen werken in Peru spreekt opgebouwde reserves aan om voedselpakketten uit te delen en is vooral een overloop geworden voor coronagevallen uit de ziekenhuizen in de omgeving van Arequipa. De gratis zorg die wij mogelijk maakten is nagenoeg stil komen te liggen. Van de normaal 200 á 300 kinderen per jaar zijn er nu nog maar 10 tot 20 geholpen. Deze kinderen zijn door de mensen waar we onze kennis en kunde mee hebben gedeeld gedaan wat natuurlijk wel mooi is om deze vooruitgang te zien maar de wachtlijst is helaas immens geworden.  Er zijn tachtig medewerkers geweest die in 2019 hun kerstpakket aan de stichting gedoneerd hebben. Veel dank aan hun en wij hopen dit jaar wederom op vele donateurs voor onze stichting. Let wel, dit jaar staan wij niet als afzonderlijke stichting RADIO op de lijst van kerstpakketten maar vallen wij gezamenlijk onder 1 noemer, de steunstichtingen RADBOUD FONDS. Door jou kerstpakket als donatie aan het Radboud Fonds te schenken steun je dus ook onze stichting RADIO. Wij hebben jou hulp hard nodig dus hopelijk wordt jou kerstpakket een steun voor ons stichting RADIO? Alvast heel veel dank en wij wensen jou een gelukkig en beter 2021. Jo Mourisse, Luc Tielens, Léon VanderheijdenHet bestuur van Stichting RADIO
Read more