Op afstand dichtbij

Closed You can't donate or start fundraising anymore
from €118,000 (16%)

Als ouder wil je er graag dag en nacht zijn voor je kind. In het Amalia kinderziekenhuis kan dit. Ouders mogen 24 uur per dag bij hun kind zijn. Maar in de praktijk is dit, door gezinsomstandigheden, werk of ziekte niet altijd mogelijk. Het Kind in Beeld-systeem is dan een oplossing. Via een livestream, die in verbinding staat met een webcam aan het ziekenhuisbed van het kind, kunnen ouders op afstand hun kind zien via hun eigen telefoon of tablet.

De wens van ouders om steeds een oog op hun jonge kind in het ziekenhuis te houden is niet nieuw, maar in deze tijd van Covid wel actueler. Sommige ouders nemen zelf een camera mee, wat niet is toegestaan i.v.m. de privacy. Met het Kind in Beeld-systeem kunnen we tegemoet komen aan de wensen van ouders, zonder privacy schending.

Het Kind in Beeld-systeem wordt gebruikt voor kinderen tot maximaal 5 jaar, toont alleen beelden, kan niet ontvangen en heeft geen geluid. Ouders bepalen zelf of ze hier gebruik van willen maken en kunnen zelf anderen, b.v. opa en oma, machtigen om beelden van hun kind te zien.

Omdat je niet op twee plekken tegelijkertijd kunt zijn, terwijl je dat zo graag wilt; "Kind in Beeld" zorgt ervoor dat je op afstand toch dichtbij bent.   

Geef rust aan een gezin door dit mogelijk te maken. 

View all
€5 03-10-2023 | 09:23 Omdat hulp erg belangrijk is. Alle kleine beetjes helpen.
€25 20-07-2022 | 10:37
€20,000 05-11-2021 | 12:13